برگزاری چهار کارگاه تخصصی در نمایشگاهبین المللی چاپ و بسته بندی

چهار کارگاه آموزشی تخصصی همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی برگزار می‌شود،‌ این نمایشگاه 22 تا 25 آذر در محل دائمی نمایشگا‌ه‌ بین‌المللی تهران برپا خواهد شد.